Naše aktivity

  • Našou prioritou je aktívna účasť na sv. omšiach predovšetkým v našej farnosti, ale aj všade tam kam nás pozvú ...
  • Spievame na mládežníckych sv. omšiach v nedeľu večer o 18:00 hod. u nás vo farskom kostole Kráľovnej pokoja a pri ďalších príležitostiach vo farnosti ako je odpust, birmovka, Vianoce, krížová cesta, Veľká noc, adorácie Taizé.
  • Ďalšou aktivitou nášho zboru sú aj návštevy iných farností, predovšetkým tých kam odchádzajú naši južanskí kapláni, ďalej koncerty, festivaly...
  • No a neodmysliteľnou súčasťou nášho programu sú aj výlety, spoločný Silvester či lyžovačka.

Top akcie & kalendár

GTF 2008

Kalendár akcií

Informácie pre zboristov
... stretnutie Taizé v kostole Kráľovnej Pokoja (včas dáme vedieť)

... o turné

... o stretnutí po rokoch (2004)