Niečo o nás

Kto sme

Sme mládežnícky spevácky zbor pôsobiaci vo farnosti Kráľovnej Pokoja v Košiciach v mestskej časti JUH. Odtiaľ pochádza aj náš názov JUŽANIA.


Náš cieľ

Našou snahou je tvoriť spoločenstvo mladých veriacich, ktorí chcú svoju vieru a radosť z nej prinášať prostredníctvom talentov, ktoré sme dostali, všetkým okolo nás.

Minulosť & súčasnosť

Pic 2

Vznik nášho zboru sa datuje do roku 1983, odkedy sa v ňom vystriedalo mnoho členov a zbor prešiel aj viacerými zmenami.Korene zboru nachádzame ešte v čase totalitného režimu na Slovensku. Zbor, ktorý je predchodcom Južanov pôsobil už v sedemdesiatych rokoch.
celý článok...


V súčasnosti zbor tvorí okolo 15 mladých ľudí, ktorých spája viera v Boha a spoločná záľuba v speve a hudbe.