Stretnutie po rokoch...

„Sme z rôznych strán a kútov,
no jedno nás spája...“

Tento úryvok z textu piesne bol mottom STRETNUTIA PO ROKOCH speváckeho zboru Južania, ktoré sme usporiadali 21.2.2004 pri príležitosti 20-teho výročia založenia zboru.

Meet: image 1 0f 6 thumb

Hoci dať do kopy kontakty na bývalých členov a pripraviť stretnutie stálo mnoho času a námahy, podstatou všetkého bolo to, že to robíme s láskou a vďakou. Výsledkom nášho snaženia je fakt, že sa stretnutia zúčastnilo viac ako 100 bývalých i súčasných členov zboru Južania.

Meet: image 2 0f 6 thumb

Všetko sa to začalo na JUHU na našom dlhoročnom pôsobisku. Na spoločnej skúške sme sa pokúsili spolu s bývalými členmi pripomenúť si staršie, ale predsa stále srdcu blízke a nezabudnuteľné piesne. Hoci bývalí členovia už tento zbor nenavštevujú, vždy budú jeho súčasťou, pretože práve vďaka nim vznikol a rozvíjal svoju činnosť, začo im úprimne všetci ďakujeme.

Meet: image 3 0f 6 thumb

Naša spoločná skúška bola prípravou na spoločné slávenie svätej omše, ktorá sa konala v kostole Kráľovnej Pokoja. Svätá omša sa slávila za účasti viacerých kňazov, ktorí boli pre členov zboru duchovnou oporou počas jeho existencie. Týmto chceme poďakovať vdp. Jurajovi Kamasovi, vdp. Antonovi Fabianovi, vdp. Tomášovi Čápovi, vdp. Martinovi Gočovi, vdp. Eugenovi Jurkovičovi, že svojou osobnou účasťou prispeli k nášmu spoločnému sláveniu tejto ďakovnej svätej omše.

Svätá omša bola spestrená spevom nás Južanov pod vedením viacerých dirigentov, ktorí pôsobili v zbore počas jeho existencie. Spievali sme nielen s veľkou radosťou ale i láskou a vďakou Bohu za všetko to, čo nám všetkým cez zbor dal a dáva.

Meet: image 4 0f 6 thumb

Po svätej omši, ktorá bola vyvrcholením našej slávnosti sme sa všetci spoločne presunuli do reštaurácie Hycont, kde pokračovalo naše stretnutie predovšetkým osobnými spomienkami na chvíle strávené v spoločenstve priateľov s ktorými sme tvorili súčasť zboru. Stretnutie pokračovalo slávnostnou večerou, pred ktorou predniesol prípitok so želaním a vďakou vdp. Juraj Kamas.

Meet: image 5 0f 6 thumb

História speváckeho zboru Južania je veľmi pestrá a mnoho nám všetkým čas strávení v zbore dal. Svedčia o tom aj mnohé zážitky a skúsenosti zo života členov, ktoré sme si mohli vypočuť. Veríme že aj toto stretnutie sa do nej zapíše ako príležitosť ktorá bola prijatá s úprimnou radosťou a nadšením z toho, že sa opäť všetci mohli podieľať na tom, čo kedysi bolo ich srdcu veľmi blízke a zostáva v ňom i naďalej.

Meet: image 6 0f 6 thumb

Najkrajším zážitkom pre všetkých Južanov bola radosť zo spoločného spevu nášmu Pánovi a to zostane navždy putom nielen bývalých a súčasných členov, ale veríme že aj budúcich. Vždy nás bude spájať jedno – Boh a spev. Myslím, že naše motto stretnutia sa naplnilo do bodky a verím, že to, čo pred mnohými rokmi začalo, bude i naďalej prinášať svoje ovocie, a že sa o niekoľko rokov opäť spolu stretneme.

Boli by sme veľmi radi. ak by sa niekto chcel podeliť s nami o dojmy zo stretnutia, prípadne o svoje zážitky so zborom, môže nám napísať mail. Veľmi sa potešíme!

Chceli by sme spracovať kompletnejšiu históriu „Južanov“ a potrebujeme pomoc (vaše zážitky a spomienky), hlavne zo začiatkov zboru, takže prosíme, ozvite sa nám. Ďakujeme.