Zájazd Rakúsko a Nemecko

10.7.2004
1. deň

Po celonočnej ceste sme okolo 8:00 dorazili na prvé miesto našej cesty do kláštora bratov cisterciánov v Heiligenkreuz pri Viedni. Po privítaní frátrom Pirminom, bratom cisterciánom, ktorí sa o nás staral počas celého pobytu v Heiligenkreuz a vyložení vecí sme sa vybrali na prehliadku Viedne.

Podvečer o 18:45 sme slávili svätú omšu v Kreuzkirche – farskom kostole v Heiligenkreuz. Svätú omšu sme spestrili svojimi piesňami a krátkym programom po svätej omši.

11.7.2004
2. deň

Doobeda sme sa zúčastnili dvoch sv. omší o 8:30 a 11:00 opäť v Kreuzkirche v Heiligenkreuz po ktorých nasledoval krátky program. Po výbornom obede sme sa vybrali na cestu do ďalšieho miesta našej do dedinky Neckenmarkt, kde nás čakal páter Inocent OP – slovenský dominikán.

V miestnom farskom centre sa o 19:00 začal koncert, ktorého sa zúčastnili ľudia z Neckenmarktu a okolia, ktorých počet prevýšil číslo 200. Po asi hodinovom programe piesní a slova sme boli pozvaní na večeru do miestnej reštaurácie.

Po príjemnom strávení niekoľkých hodín v dedinke Neckenmarkt sme sa vydali späť do Heiligenkreuz – nášho dočasného „domova“. Do kláštora sme dorazili okolo 0:30 poriadne unavení, ale s príjemným pocitom zo spevu a plní zážitkov.

12.7.2004
3. deň

Po dvoch náročných dňoch nás čakal deň voľna, ktorý sme využili na návštevu pútnickeho miesta Mariazell. Po náročnej ceste kľukatými cestami sme strávili niekoľko spoločných chvíľ v chráme v Mariazelli, kde sme spoločnou modlitbou sv. ruženca ďakovali a prosili našu nebeskú matku Pannu Máriu.

V Mariazelli a cestou späť sme mali možnosť obdivovať krásu rakúskych hôr. Po návrate do Heiligenkreuz nás čakala večera a po nej bol priestor pre osobné voľno, ktoré viacerí využili na šport či prechádzku pekným okolím kláštora.

13.7.2004
4. deň

Doobeda nás fráter Pirmin previedol priestormi kostola a kláštora. Jeho výklad bol samozrejme v nemčine, no našťastie nám ho tí jazykovo zdatnejší preložili a mohli sme absolvovať zaujímavú prehliadku so zaujímavým výkladom.

Poobede sme sa presunuli na ďalšie miesto nášho účinkovanie do Mariakirchbuechl, kde bola sv. omša o 19:00 z príležitosti miestnej mesačnej púte. Kostol sa nachádzal na kopci obklopený krásnou prírodou a tak sme mali opäť možnosť pokochať sa krásou krajiny. Po sv. omši nás opäť čakal presun do Heiligenkreuz.

14.7.2004
5. deň

Po raňajkách sme naložili všetky naše veci a definitívne sme sa rozlúčili s kláštorom v Heiligenkreuz – naším prechodným domovom počas prvej časti našej cesty.

Po rozlúčke s frátrom Pirminom sme sa vybrali do Čiech, presnejšie do Znojma, kde sme sa posilnili výborným obedom a absolvovali sme krátku prehliadku mesta.

Podvečer sme sa presunuli opäť späť do Rakúska, do prihraničnej dedinky Retz, kde sme mali nocľah v dominikánskom kláštore

15.7.2004
6. deň

V tento deň nás čakala dlhá cesta z Rakúska do Nemecka a tak sme vstávali už o 5:30. Po celodennej ceste sme podvečer dorazili do Sendenu – časti Wullenstetten, kde sme sa slávili svätú omšu o 19:00.

Po svätej omši nasledoval krátky program v kostole a po ňom prezentácia slovenskej kultúry pred kostolom.

V Sendene nás čakalo vrelé prijatie a starostlivosť od pána farára Marica a ďalších farníkov a skvelá organizácia o ktorú sa postaral Herr Kubon.

16.7.2004
7. deň

Po raňajkách sme sa vybrali opäť na cestu, tentoraz prehliadku Mníchova. Po náročnom hľadaním parkoviska pre náš veľký autobus sme absolvovali krátku prehliadku centra Mníchova a po nej sme sa vydali na cestu do nášho ďalšieho miesta účinkovanie, do dedinky Brunnen.

Cesta z Mníchova, ktorá trvá necelú hodinku nám však trvala takmer 2 a pol hodiny pretože diaľnica bola prepchatá množstvom áut.

Miestny pán farár, Herr Marksteiner, nás už netrpezlivo čakal s bicyklom na kraji dediny. Ešteže svätá omša začínala až o 19:00.

Po nej nás čakala výborná večera v športovom centre a ubytovanie po rodinách. Niektorí sa tešili, iní mali obavy ako sa dorozumejú. Ale všetko bolo nakoniec tohto náročného dňa v poriadku.

17.7.2004
8. deň

V sobotu doobeda sme si spravili výlet do Augsburgu. Večer sme spievali na svätej omši v dedine Waidhofen po ktorej sme pripravili krátky program.

Po programe nás čakala opäť vynikajúca večera vo farskom dome a posedenie pri ohni vo farskej záhrade a opäť ubytovanie po rodinách.

18.7.2004
9. deň

Tento deň sme začali znovu skorším vstávaním a presunom do Mníchova, kde sme sa zúčastnili slovenskej svätej omše.

Po svätej omši sme boli pozvaní na posedenie do priestorov Slovenskej Katolíckej Misie v Mníchove, kde nás opäť srdečne prijali, predovšetkým pán farár Rudolf Maslák, ale aj ostatní krajania.

Po niekoľkých príjemne strávených chvíľach, po dlhšom čase medzi „svojimi“, ktorým sme všetci rozumeli, sme sa vydali na najdlhšiu cestu nášho zájazdu, na cestu späť na Slovensko.

19.7.2004
10. deň

Po celonočnej ceste sme ráno o 4:00 šťastlivo dorazili domov, do Košíc, ku kostolu Kráľovnej Pokoja.